< Septembris 2014 >
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Zinātnes komunikācija


Piesakiet savu aktivitāti 8.Daugavpils Zinātnes festivālam!

Zinātnes komunikācija ir visu to darbību kopums, ar kuru palīdzību zinātniskā kultūra un kompetence tiek iekļauta sabiedrības kultūrā.

Tās mērķis ir mazināt plaisu starp zinātni un sabiedrību, celt zinātnes prestižu, vairot jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī piesaistīt jaunos speciālistus tādējādi veicinot valsts ekonomisko izaugsmi. Pašlaik Latvijā šī darbības joma sāk attīstīties arvien straujāk un Daugavpils Universitātei ir diezgan svarīga loma labākās Eiropas pieredzes pārmantošanā un īstenošanā.

Galvenie zinātnes komunikācijas pasākumi ir Daugavpils Zinātnes festivāls un Zinātnieku nakts, kurus parasti apmeklē liels skaits interesentu. Paralēli lielākā daļa DU katedru, zinātnisko institūtu un centru organizē arī mazāka mēroga aktivitātes - konkursus, izstādes, atklātās lekcijas, atvērto durvju dienas u.c., lai popularizētu zinātni, pētījumu rezultātus un sasniegumus sabiedrībai.

Lapa aktualizēta : 15.01.2014 | Drukāt