» Sākums

Uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas Latgalē

Nr.p.k.

Organizācija

Adrese

Kontaktinformācija

1.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Daugavpils nodaļa

Daugavpils, Kr. Valdemāra iela 6-2a, LV-5401

Tālr.: 65425114
Fakss: 65429213
E-pasts: daugavpils@chamber.lv

2. 

Daugavpils pilsētas domes Biznesa attīstības nodaļa

Kr.Valdemāra iela 13, 3.st.,

LV-5401

Tālr.: 65476801
E-pasts:
vladimirs.nadezdins@daugavpils.lv

3. 

"Daugavpils direktoru un uzņēmēju padome", biedrība

Kr.Valdemāra 13 iela, Daugavpils, LV-5401

Tālr.: 29243492            

4. 

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu Informācijas centrs

Saules iela 15, Daugavpils,
LV-5401

Tālr.: 65423801; 65423802
Fakss: 65423801
E-pasts: rsic@latgale.lv

5. 

Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts

Vienības iela 13 - 209
Daugavpils, LV-5401

Tālr.: 65423265, 29476204
E-pasts: tpk@du.lv
Mājas lapas adrese: www.du.lv

6.

Daugavpils amatnieku biedrība

Daugavpils rajons, Demenes pagasts, Ezeru iela 8, LV – 5442
Struktūrvienība reģistrēta: Muzeja iela 3 – 1, Daugavpils

Tālr.: 54 27726, 25934005
E-pasts: plu@inbox.lv
Tālr.: 26234019
E-pasts: zvija@inbox.lv

7.

Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Daugavpils konsultāciju birojs

Sēlijas iela 25, Daugavpils, LV-5415

Tālr.: 65422332, 29551000
Fakss: 65423215
Mājas lapa: www.llkc.lv

8.

Daugavpils uzņēmējdarbības attīstības asociācija

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5403

Tālr.: 29211408
E-pasts: dadi@apollo.lv

9. 

Biznesa inkubators „Ideju viesnīca Daugavpils”

Višķu iela 21s un Valkas iela 6a, Daugavpils, LV-5400

Tālr.: 654 57411
Fakss: 26385873

10.

Daugavpils novada domes Īpašuma apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļa

Rīgas ielā 2 - 38.kabinets, Daugavpils, LV - 5401

Tālr.: 65476739, 29435400
E-pasts: vasilisa.pudovkina@dnd.lv

11.

Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona

Atbrīvošanas aleja 93, 2. stāvā, Rēzekne, LV - 4601

Tālr.: 64625941
Fakss: 64625941
E-pasts: info@rsez.lv
Mājas lapas adrese: www.rsez.lv

12.

Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs (LATC)

Maskavas iela 28B, Rēzekne, LV-4604

Tālr.: 64607700
Fakss: 64607707
E-pasts: latc@prototips.lv
www.prototips.lv

13.

Latgales aparātbūves tehnoloģiskā centra (LATC) struktūrvienība Balvos – biznesa inkubators

Partizānu iela 47, Balvi, LV-4501

Tālr.: 29440812

14.

Rēzeknes Augstskolas Inovāciju centra „Ideju viesnīca” (Biznesa inkubators)

Maskavas iela 22, Rēzekne LV-4604

Tālr.: 64605880
Fakss: 64605888
E-pasts: latc@prototips.lv

15.

Rēzeknes Uzņēmēju biedrība

Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne, LV - 4604

Tālr./fakss: 64633423
E-pasts: biedrība@e-apollo.lv

16.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rēzeknes nodaļa

Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV - 4601

 

Tālr.: 20219190
Fakss: 64625241
E-pasts: janis.sutins@chamber.lv
Mājas lapas adrese: www.chamber.lv

17.

AUSTRUMLATGALES reģionālā lauksaimniecības pārvalde

Brāļu Skrindu iela 11, Rēzekne, LV- 4601

Fakss: 64623251
E-pasts: austrumlatgale@lad.gov.lv

18.

Biedrība “Uzņēmīgo sieviešu klubs “SENTIO””

Dārzu iela 71-39, Rēzekne, LV - 4601

Tālr.: 29400511
E-pasts: sentio@inbox.lv

19.

Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs

Domes iela 3, Līvāni, LV-5316

Tālr.: 65307800
Fakss: 65307816
E-pasts: zane@livani.lv

20.

Latgales mākslas un amatniecības centrs

Domes iela 1, Līvāni, LV - 5316

Tālr.: 65381855, 28603333
Fakss: 65381857
E-pasts: lmac@livani.lv
Mājas lapas adrese: www.latgalesamatnieki.lv

21.

Līvānu novada Lauku attīstības daļa

Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316

Tālr.: 65307254, 26170461
E-pasts: Dominiks.Jauja@livani.lv

22.

Preiļu novada domes Biznesa inkubators

 

Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV-5301

Tālr.: 26596653,65321553
E-pasts: ineta.liepniece@preili.lv
Mājas lapas adrese: www.preili.lv  

23.

 DIENVIDLATGALES reģionālā lauksaimniecības pārvalde

Mehanizatoru iela 2a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Fakss: 65307370
dienvidlatgale@lad.gov.lv

24.

Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centrs (novada domes struktūrvienība)

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV- 5304

Tālr.: 65322100, 29118597
E-pasts: inara.grazule@aglona.lv

25.

Transporta un sakaru institūts, Latgales filiāle

Varšavas 43b, Daugavpils, LV-5404 

Tālr.: 65431011
E-pasts: latgalija@tsi.lv
Mājas lapas adrese: www.tsi.lv

26.

Rēzeknes Augstskolas Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts

Atbrīvošanas aleja 76 - 11.kabinets, Rēzekne, LV -4601

Tālr.: 64625258
Fakss: 64625167
E-pasts: Edmunds.Teirumnieks@ru.lv

27.

Līvānu novada uzņēmēju konsultatīvā padome

Domes iela 3, Līvāni, LV-5316

Tālr: 65307800
Fakss: 65307816
E-pasts: info@liic.lv

28.

Rēzeknes novada uzņēmēju konsultatīvā padome

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV - 4601

Tālr.: 64622238
Fakss: 64625935
E-pasts: brigita.arbidane@rdc.lv

29.

Balvu novada Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome

Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV- 4501

Tālr.: 64522453
Fakss: 64522453
E-pasts: novadadome@balvi.gov.lv

30.

Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs “Krams"

Bērzpils iela 67A, Balvi, Balvu nov., LV- 4501

Tālr.: 26158193

31.

Kārsavas uzņēmēju konsultatīvā padome

Vienības 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV- 5717

Tālr.: 65781390

32.

Ludzas novada pašvaldības uzņēmēju Konsultatīvā padome

Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701

Fax: 65707402
E-pasts: dome@ludzaspils.lv

33.

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Rēzeknes filiāle

Atbrīvošanas aleja 155, (306. kab., 3. stāvā), Rēzekne, LV -4604

Tālr./fakss: 64633423
E-pasta adrese: skaidrite@lddk.lv
Mājas lapas adrese: www.lddk.lv

34.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un Valsts Lauku tīkla Sekretariāts – Latgales reģiona nodaļa

Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV- 3018

Tālr.: 65681102, 28370906
E-pasts: tereze.brazevica@llkc.lv      

35.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un Valsts Lauku tīkla Sekretariāts – Austrumlatgales reģiona nodaļa  

Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV- 3018

Tālr.: 64307012, 26384907
E-pasts: sarmite.svilane@llkc.lv 

Lapa aktualizēta : 11.02.2011 | Drukāt