Studiju maksa un atlaides

  • Daugavpils Universitātē kopumā ir ap 2000 budžeta studiju vietu
  • Šī gada uzņemšanā tiek piedāvātas ap 700 budžeta studiju vieta

Studiju maksa  2015./2016. studiju gadā imatrikulētajiem studējošajiem

 

Pilna laika studiju programmas

Studiju ilgums gados

1.st.gads 2015./2016.

2.st.gads 2016/2017.

3.st.gads 2017/2018.

4.st.gads 2018/2019.

5.st.gads 2018/2019.

Studiju maksa par visu periodu EUR

Profesionālā studiju programma

4

1100

1300

1500

1800

 

5700

Profesionālā studiju programma

2

1100

1300

 

 

 

2400

Bakalaura studiju programma

3

1100

1300

1600

 

 

4000

4

1100

1300

1500

1800

 

5700

Maģistra studiju programma

1,5

1300

750

 

 

 

2050

Maģistra studiju programma

2

1300

1500

 

 

 

2800

Maģistra studiju programma

2,5

1300

1500

900

 

 

3700

Maģistra studiju programma

3

1300

1500

1800

 

 

4600

Doktora studiju programma

3

1700

1900

2100

 

 

5700

 

Nepilna laika studiju programmas

Studiju ilgums gados

1.st.gads 2014./2015.

2.st.gads 2015/2016.

3.st.gads 2016/2017.

4.st.gads 2017/2018.

5.st.gads 2018/2019.

Studiju maksa par visu periodu EUR

Profesionālo studiju programma

4,5

900

1100

1200

1300

700

5200

Profesionālo studiju programma

2g.2mēn.

900

1100

200

 

 

2200

Bakalaura studiju  programma

4

900

1100

1200

1300

 

4500

Maģistra studiju programma

2

1200

1300

 

 

 

2500

Maģistra studiju programma

2,5

1200

1300

800

 

 

3300

Maģistra studiju programma

3

1200

1300

1600

 

 

4100

Doktora studiju programma

4

1300

1400

1500

1800

 

6000Studiju maksas atlaides 2015./2016. studiju gadā imatrikulētajiem studentiem:

  • 25% atlaidi 1.studiju gadā saņems Daugavpils Universitātes 2014./ 2015. studiju gada absolventi, kuri turpina studijas DU maģistrantūrā.
  • 10% no nākamā semestra studiju maksas saņems pilna un nepilna laika akadēmiskā un profesionālā bakalaura studiju programmu 1. un 2. kursu studējošie, kuriem ir teicamas un izcilas sekmes sesijā un nav studiju maksas parādu.
  • 50% atlaidi beidzamā semestra studiju maksai  saņems 2015./2016. studiju gadā imatrikulētie pilna un nepilna laika profesionālo, bakalaura un maģistra studiju programmu studējošie, kuriem studiju procesa laikā studiju periods ir ne īsāks par 3 semestriem (bez studiju pārtraukumiem), nav bijuši akadēmiskie parādi un studiju maksas kavējumi.
  • 10% atlaidi  pirmajam studiju gadam no pilnās studiju maksas saņems tie reflektanti, kuriem Daugavpils Universitātē studē 1. pakāpes radinieks (vīrs, sieva, brālis, māsa, vecāki, bērni).
  • 50% atlaidi vienam semestrim saņems pretendenti, kas uzsāk studijas vēlākos studiju posmos no 3.(trešā) semestra pēc studijām citās Latvijas augstākās izglītības iestādēs.  (Saskaņā ar „Kārtību par studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos DU” apstiprināta Studiju padomes sēdē  2008. gada 25. februārī protokols nr. 5)
  • 10% atlaidi no studiju programmas 1. semestra maksas universitāte piešķir skolēnu mācību firmu konkursa finālistiem, kas saņēmuši „Junior Achievement Latvia” sertifikātu. 
  • 100% atlaidi no studiju programmas pilnās studiju maksas vienam studiju gadam, saņems tie DU sekmīgie studējošie, kuri spēlē sieviešu augstākās līgas basketbola komandā un DU vīriešu Schenker līgas volejbola komandā, Olimpisko spēļu, Pasaules un Eiropas čempionātu, starptautisko un citu nozīmīgu sacensību dalībnieki Olimpiskajos sporta veidos pēc Treneru padomes rekomendācijas.
 
Lapa aktualizēta : 01.07.2015 | Drukāt