Socioloģiskie pētījumi

DU Sociālo pētījumu institūta
Socioloģisko pētījumu laboratorija piedāvā:

1) jebkuras nozares pētījumu kvantitatīvo datu apstrādi SPSS datorprogrammā;
2) kolektīva savstarpējo saišu izpēte ar sociometrijas metodi (var saistībā ar kādiem rādītājiem - darba produktivitāti, mācību veiksmi utt.);
3) socioloģisko pētījumu vai to atsevišķo etapu (programmas izstrāde, datu savākšana, datu apstrāde utt.) realizācija;
4) konsultācijas par zinātnisko pētījumu veikšanu un noformēšanu socioloģijas un ekonomikas jomā;
5) uzņēmumu vai uzņēmuma daļu darbinieku lietišķās kultūras salīdzinoša mērīšana.

Tiek piedāvātas arī esošo tehnoloģiju izmantošanas iespējas:
1) socioloģisko datu bāzes;
2) aptaujas instrumentārijs;
3) pilns kvantitatīvo un kvalitatīvo aptauju organizēšanas paņēmienu kopums.

Sociālo pētījumu institūts aicina uz praksi visus ieinteresētos, kuriem vajadzīga pieredze aptauju veikšanā un iegūto datu apstrādē.
Aicinām arī visu zinātnes nozaru pārstāvjus iegūt konkrētas un precīzuas instrukcijas, kā doties uz konferencēm un apmaiņas vizītēm ESF COST programmas ietvaros.

Papildus informācija:
Vera Boroņenko
Soioloģisko pētījumu laboratorija
Parādes iela 1-422,
 t. 29538031,
e-pasts: veraboronenko@inbox.lv
Lapa aktualizēta : 10.10.2012 | Drukāt