Elektronu un lāzermikroskopija




Daugavpis Universitātes G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrā pieejama  aparatūra:

 
- mainīga spiediena elektronu skenējošais mikroskops VEGA II LMU ražots firmā TESCAN, ar kura palīdzību var iegūt pētāmās virsmas attēlu palielinātu līdz 1000000 reizēm. Aprīkots ar EDX/EBSD detektoriem INCA Synergy (Oxford Instruments), kā arī nanolotogrāfijas sistēmu ELPHI Plus (Raith).

Konfokālais lāzerskenējošais mikroskops(LSM) Leica TCSP-5. LSM ietver 3 spektrālos konfokālos kanālus ar vienlaicīgas fluorescences attēlu spektrālās analīzes iespējām, objektu fluorescences multiparametrisku ierosināšanu ar dažādu redzamās gaismas viļņa garuma lāzerstarojuma līnijām.

Papildus informācija:

Edmunds Tamanis
G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs
Parādes iela 1
Daugavpils
LV-5401

E-pasts: edmunds.tamanis@du.lv

Lapa aktualizēta : 07.10.2012 | Drukāt