Ekoloģijas un vides pētījumi


Ekoloģijas institūta darbības galvenie uzdevumi ir izstrādāt, realizēt un koordinēt: zinātniskos projektus; zinātniskos simpozijus, konferences un kongresus; zinātnisko izdevējdarbību; studiju programmas; izglītības projektus; dabas aizsardzības un teritorijas attīstības plānus.

Daugavpils Universitātes  Ekoloģijas institūts veic

* fundamentālos un lietišķos pētījumus bioloģijā, īpaši ūdens un meža bioloģisko resursu izpētē;
* fundamentālos un lietišķos pētījumus vides zinātnē, īpaši dabas aizsardzības un teritoriju attīstības plānošanā.

Papildus informācija:

Arturs Škute
Vienības iela 13
Tālr: 65425297
E-pasts: Arturs.Skute@du.lv

Lapa aktualizēta : 08.10.2012 | Drukāt