Iesniegto darbu saraksts

  1. Komparatīvistikas almanahs Nr. 5 (34) "Nonsensa kultūra..." (A5, 220 lpp.)
  2. Metodiskie ieteikumi studiju, bakal. un maģ. darbu noformēš. studiju progr. "Vēsture" (A5, ~30 lpp.)
  3. DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. II daļa "Valsts un tiesību aktuālās problēmas" (A5, ~200 lpp.)
  4. "Discourse and Communication for Sustainable Education", Vol. 4 (makets, B5, ~100 lpp.)
  5. Z. Barševska "Adorned towels of Latgale in the 20th century" (A5, ~150 lpp.)
  6. SZF 9. starpt. zinātniskās konferences materiāli (A5, ~80 lpp.)
  7. Rakstu krājums "Valoda-2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā" (A5)


Steidzamākie darbi:

  • DU studējošo diplomdarbu termolīmēšana
  • Promocijas darbu kopsavilkumi

Izdotās grāmatas skatīt

http://du.lv/lv/par_mums/struktura/saule/izdotie_materiali
 

Valoda – 2011. Valoda dažādu kultūru kontekstā
Lapa aktualizēta : 10.10.2014 | Drukāt