Iesniegto darbu saraksts

 1. "Discourse and Communication for Sustainable Education", Vol. 4 (12.09. un 10.12. 2014.; makets, B5, ~100 lpp.)
 2. Z. Barševska "Adorned towels of Latgale in the 20th century" (15.09.2014.; A5, ~150 lpp.)
 3. Rakstu krājums "Valoda-2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā" (13.10. un 26.11.2014.; A5 ~500 lpp.)
 4. Rakstu krājums "Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. XV" (05.11.2014.; A5 ~300 lpp.)
 5. "Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli. Nr. 10 (2014)" (06.11.2014.; A4 ~90 lpp.)
 6. Komparatīvistikas almanahs "Literārais teksts: žanru modifikācijas un naratīva specifika (12.11.2014.; A4 ~240 lpp.)
 7. Žurnāls "Art Tempus" Vol. 2. (01.12.2014.; makets, B5, ~200 lpp.)
 8. "Sociālo Zinātņu Vēstnesis". (01.12. un 08.12. 2014.; makets, B5)
 9. "Journal of Economic Sociology" Vol. 2 (02.12.2014.; makets, B5, ~140 lpp.)
 10. Rakstu krājums "Vēsture: avoti un cilvēki. Vēsture XVIII" (16.12., 22.12. un 29.12.2014. A5, ~400 lpp.)
 11. Rakstu krājums "Slāvu lasījumi X" (A5, ~400 lpp.)


Steidzamākie darbi:

 • DU studējošo diplomdarbu termolīmēšana
 • Promocijas darbu kopsavilkumi

Izdotās grāmatas skatīt

http://du.lv/lv/par_mums/struktura/saule/izdotie_materiali
 

Valoda – 2011. Valoda dažādu kultūru kontekstā
Lapa aktualizēta : 05.01.2015 | Drukāt