Iesniegto darbu saraksts

  1. "Discourse and Communication for Sustainable Education", Vol. 4 (12.09.2014.; makets, B5, ~100 lpp.)
  2. Z. Barševska "Adorned towels of Latgale in the 20th century" (15.09.2014.; A5, ~150 lpp.)
  3. Rakstu krājums "Valoda-2014. Valoda dažādu kultūru kontekstā" (13.10.2014.; A5 ~500 lpp.)
  4. Rakstu krājums "Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. XV" (05.11.2014.; A5 ~300 lpp.)
  5. "Reģionālais ziņojums. Pētījumu materiāli. Nr. 10 (2014)" (06.11.2014.; A4 ~90 lpp.)
  6. Komparatīvistikas almanahs "Literārais teksts: žanru modifikācijas un naratīva specifika (12.11.2014.; A4 ~240 lpp.)


Steidzamākie darbi:

  • DU studējošo diplomdarbu termolīmēšana
  • Promocijas darbu kopsavilkumi

Izdotās grāmatas skatīt

http://du.lv/lv/par_mums/struktura/saule/izdotie_materiali
 

Valoda – 2011. Valoda dažādu kultūru kontekstā
Lapa aktualizēta : 19.11.2014 | Drukāt