Iesniegto darbu saraksts

  1. Zinātnisko rakstu krājums "Comparative Studies. Cemeteries in Cross-border Regions". (31.03.2015., B5, ~100 lpp.)
  2. Zinātnisko rakstu krājums "Kultūras studijas. VII". (28.04.2015., B5, ~250 lpp.)
  3. Komparatīvistikas almanahs Nr. 7 (36). Cilvēks literatūrā un kultūrā. (29.04.2015., A5, ~300 lpp.)
  4. V. Segliņš. Dārgakmeņi un rotakmeņi. (A5, ~140 lpp.)
  5. V. Segliņš. Maizes ražošana. (A5, ~290 lpp.)
  6. O.Papsujevičs, J.Pokulis. Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis (atkārtots un papildināts izdevums; elektronisks izdevums). (19.05.2015., A5, 490 lpp.)
  7. "DU 2014.g. zinātniskās darbības pārskats" (16.06.2015., A5, 48 lpp.)


Steidzamākie darbi:

  • DU studējošo diplomdarbu termolīmēšana
  • Promocijas darbu kopsavilkumi

Izdotās grāmatas skatīt

http://du.lv/lv/par_mums/struktura/saule/izdotie_materiali
 

Valoda – 2011. Valoda dažādu kultūru kontekstā
Lapa aktualizēta : 19.06.2015 | Drukāt