Iesniegto darbu saraksts

  1. DU 57. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. (27.03.2015., A4)
  2. Zinātnisko rakstu krājums "Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. VII". (20.-24.03.2014. attēli, 02.04.2014., A5, ~350 lpp.)
  3. Zinātnisko rakstu krājums "Comparative Studies. Necropolises in Cross-border Regions". (31.03.2014., B5, ~100 lpp.)
  4. Konferences "Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais" tēzes. (04.2014., A5, ~80 lpp.)


Steidzamākie darbi:

  • DU studējošo diplomdarbu termolīmēšana
  • Promocijas darbu kopsavilkumi

Izdotās grāmatas skatīt

http://du.lv/lv/par_mums/struktura/saule/izdotie_materiali
 

Valoda – 2011. Valoda dažādu kultūru kontekstā
Lapa aktualizēta : 08.04.2015 | Drukāt