Iesniegto darbu saraksts

Izdevuma nosaukums / iesniegšanas datums / izdevuma izmērs, apjoms / plānotie darbi.
 1. Journal of Teacher Educations for Sustainability, Vol. 17 (1). / 10.07. un 26.08.2015., B5, ~80 lpp., makets
 2. The 9th International Scientific Conference "Problems in Music Pedagogy". Abstracts. / 21.08.2015., A4, 30 lpp., elektronisks izdevums
 3. Rakstu krājums fizikā un bioloģijā. / 21.08.2015., tipogrāfijas druka
 4. Sociālo Zinātņu Vēstnesis, 20. sēj. / 28.08. un 7.09.2015., B5, ~130 lpp., makets
 5. "DU SZF starpt. zinātn. konferenču rakstu krāj." Starpt. zinātn. konf. "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" materiāli. I daļa "Socioloģijas aktualitātes". / 31.08.2015., A5, ~150 lpp., makets, "Saules" druka
 6. Problems in Music Pedagogy, Vol. 14 (1, 2). / 31.08.2015., A4, 180 lpp., "Saules" druka
 7. Journal of Economic Sociology, Vol. 3. / 1.09.2015., A5, ~120 lpp., makets, "Saules" druka
 8. Discourse and Communication for Sustainable Education, Vol. 5. / 3.09. un ...09.2015., B5, ~60 lpp., makets
 9. "DU SZF starpt. zinātn. konferenču rakstu krāj." Starpt. zinātn. konf. "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" materiāli. III daļa "Ekonomikas aktualitātes". / 9.09.2015., A5, ~200 lpp., makets, "Saules" druka
 10. "10. zinātnes festivāls". Programma. / 11.09.2015., A5, 16 lpp., makets, "Saules" druka
 11. "DU SZF starpt. zinātn. konferenču rakstu krāj." Starpt. zinātn. konf. "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" materiāli. II daļa "Valsts un tiesību aktuālas problēmas". / 15.09.2015., A5, ~140 lpp., makets, "Saules" druka
 12. I.Kačāne. "Oskars Vailds. Latvijas oskariāna". / 23.09.2015., A5, ~500 lpp., makets, tipogrāfijas druka
 13. "DU SZF starpt. zinātn. konferenču rakstu krāj." Starpt. zinātn. konf. "Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2014" materiāli. IV daļa "Psiholoģijas aktualitātes". / 28.09.2015., A5, ~130 lpp., makets, "Saules" druka


Steidzamākie darbi:

 • DU studējošo diplomdarbu termolīmēšana
 • Promocijas darbu kopsavilkumi

Izdotās grāmatas skatīt

http://du.lv/lv/par_mums/struktura/saule/izdotie_materiali
 

Valoda – 2011. Valoda dažādu kultūru kontekstā
Lapa aktualizēta : 02.10.2015 | Drukāt