< Septembris 2014 >
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Iesniegto darbu saraksts

 1. DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. III daļa "Ekonomikas aktualitātes" (A5, 144 lpp.)
 2. Komparatīvistikas almanahs Nr. 4 (33) "Cilvēks valodā..." (A5, 520 lpp.)
 3. Komparatīvistikas almanahs Nr. 5 (34) "Nonsensa kultūra..." (A5, 220 lpp.)
 4. Metodiskie ieteikumi studiju, bakal. un maģ. darbu noformēš. studiju progr. "Vēsture" (A5, ~30 lpp.)
 5. DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. I daļa "Socioloģijas aktualitātes" (A5, ~170 lpp.)
 6. "Journal of Teacher Education for Sustainability", Vol. 16-1 (makets, B5, ~150 lpp.)
 7. DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. II daļa "Valsts un tiesību aktuālās problēmas" (A5, ~200 lpp.)
 8. "Discourse and Communication for Sustainable Education", Vol. 4 (makets, B5, ~100 lpp.)
 9. Z. Barševska "Adorned towels of Latgale in the 20th century" (A5, ~150 lpp.)


Steidzamākie darbi:

 • DU studējošo diplomdarbu termolīmēšana
 • Promocijas darbu kopsavilkumi

Izdotās grāmatas skatīt

http://du.lv/lv/par_mums/struktura/saule/izdotie_materiali
 

Valoda – 2011. Valoda dažādu kultūru kontekstā
Lapa aktualizēta : 16.09.2014 | Drukāt