< Jūlijs 2014 >
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      Iesniegto darbu saraksts

  1. DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. IV daļa "Psiholoģijas aktualitātes" (A5, ~200 lpp.)
  2. DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. III daļa "Ekonomikas aktualitātes" (A5, 144 lpp.)
  3. Komparatīvistikas almanahs Nr. 4 (33) "Cilvēks valodā..." (A5, 520 lpp.)
  4. Komparatīvistikas almanahs Nr. 5 (34) "Nonsensa kultūra..." (A5, 220 lpp.)
  5. Metodiskie ieteikumi studiju, bakal. un maģ. darbu noformēš. studiju progr. "Vēsture" (A5, ~30 lpp.)
  6. DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. I daļa "Socioloģijas aktualitātes" (A5, ~170 lpp.)


Steidzamākie darbi:

  • DU studējošo diplomdarbu termolīmēšana
  • Promocijas darbu kopsavilkumi

Izdotās grāmatas skatīt

http://du.lv/lv/par_mums/struktura/saule/izdotie_materiali
 

Valoda – 2011. Valoda dažādu kultūru kontekstā
Lapa aktualizēta : 07.07.2014 | Drukāt