Iesniegto darbu saraksts

  1. "Journal of Teacher Education for Sustainability" (2.02., 17.02., 24.02.2015. makets, B5, ~ 120 lpp.)
  2. A. Pipere, Dz. Iliško, I. Mičule. Ilgtspējīga attīstība - no zināšanām uz darbību. Palīgs skolām un skolotājiem. (A5, ~100 lpp.)
  3. Valdis Segliņš. Monogrāfijas: "Aiz dzintara spīduma" (170 lpp.), "Raibas pēdas akmenī un mums visapkārt" (88 lpp.), "Sāls druska" (150 lpp.)
  4. Sociālo Zinātņu Vēstnesis. 19. laidiens. (19.03.2015. makets, B5, ~100 lpp.)
  5. DU 57. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. (27.03.2015., A4)
  6. Zinātnisko rakstu krājums "Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais. VII". (20.-24.03.2014. attēli, A5, ~350 lpp.)
  7. Zinātnisko rakstu krājums "Comparative Studies. Necropolises in Cross-border Regions". (31.03.2014., B5, ~150 lpp.)


Steidzamākie darbi:

  • DU studējošo diplomdarbu termolīmēšana
  • Promocijas darbu kopsavilkumi

Izdotās grāmatas skatīt

http://du.lv/lv/par_mums/struktura/saule/izdotie_materiali
 

Valoda – 2011. Valoda dažādu kultūru kontekstā
Lapa aktualizēta : 01.04.2015 | Drukāt