< Aprīlis 2014 >
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


Iesniegto darbu saraksts

  1. V. Zahars "Kriminālpolitika: mūsdienu tendences un procesi" (A5, ~150 lpp.)
  2. DU SZF starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājums. IV daļa "Psiholoģijas aktualitātes" (A5, ~200 lpp.)
  3. Konf. "Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais" materiāli. Rakstu krājums (A5, ~300 lpp.) un tēžu krājums (A5, ~90 lpp.)


Steidzamākie darbi:

  • Promocijas darbu kopsavilkumi

Izdotās grāmatas skatīt

http://du.lv/lv/par_mums/struktura/saule/izdotie_materiali
 

Valoda – 2011. Valoda dažādu kultūru kontekstā
Lapa aktualizēta : 22.04.2014 | Drukāt