Šī diena Latgalē un DU

1993. gada augustā dzima doma par Latgalei veltītās informācijas datorizētu apkopojumu (datu banku). Ideju iniciēja, turpmāk attīstīja un loloja Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūta direktors, Dr. hist. Henrihs Soms. Laika gaitā datu bāzes pilnveidei un pielāgošanai elektroniskam formātam tika piesaistīti vairāki speciālisti, tostarp programmētājs Vitauts Stočka, kas izstrādāja datu bāzes programmatūru.

Datu bāzes pamatu veido H.Soma savāktā kartotēka papīra formātā, kas veidota, kopš 1988.gada padziļināti studējot Latgales vēstures avotus (laikrakstus, arhīva materiālus) un publikācijas. Kopš nesena laika datu bāzi papildina arī informācija par Daugavpils Universitāti un tās darbiniekiem, kuras apzināšanā un iekļaušanā vienotā datu bāzē iesaistījās arī DU Muzejs.

Šī diena Latgalē un Daugavpils Universitātē

Lapa aktualizēta : 14.03.2012 | Drukāt