Finanšu un uzskaites daļa

Finanšu un uzskaites daļas (FUD) mērķis ir izstrādāt DU ikgadējo budžetu, uzskaitīt un kontrolēt tā izpildi, kā arī kontrolēt un uzraudzīt DU saimniecisko un finanšu līdzekļu ekonomisko izlietošanu.
 Kontaktinformācija   
Adrese: Vienības iela 13 - 222. kab., Daugavpils, LV-5400
Tālrunis: +371 654 21090
Mob. tālr.: +371 27869221
E-pasts: gramatvediba[at]du.lv 
Personāls  
Daļas vadītāja  Rita Baltere  Vienības iela 13 - 222. kab.
T.: +371 654 21090
E-pasts: rita.baltere[at]du.lv 
Pieņemšanas laiks:
O.
13:00 - 16:00
Daļas vadītājas vietniece  Jūlija Baranovska  Vienības iela 13 - 217. kab.
T.: +371 654 23101
E-pasts: julija.baranovska[at]du.lv
 
Vecākā ekonomiste  Valija Dilba  Vienības iela 13 - 224. kab.
T.: +371 654 25652
E-pasts: valija.dilba[at]du.lv
 
Grāmatvede  Anna Daugule Vienības iela 13 - 217. kab.
T.: +371 654 23101
 E-pasts: anna.daugule[at]du.lv
 
Grāmatvede  Tatjana Mirošņičenko  Vienības iela 13 - 217. kab.
T.: +371 654 23101
E-pasts: tatjana.mirosnicenko@du.lv
 
Grāmatvede Valentīna Ševčuka  Vienības iela 13 - 111. kab.
T.: +371 654 22239
Iekš. t. 214
E-pasts: valentina.sevcuka@du.lv
 
Grāmatvede  Agnese Belinska Vienības iela 13 - 111. kab.
T.: +371 654 22239
Iekš. t.: 214
E-pasts: agnese.belinska[at]du.lv 
Pieņemšanas laiks:
O., T., C., P.
14:00 - 16:00
Grāmatvede  Regīna Marcinkeviča Vienības iela 13
T.: +371 654 24148
E-pasts: regina.marcinkevica[at]du.lv 
Pieņemšanas laiks:
O., T., C., P.
14:00 - 16:00
Grāmatvede
Irīna Abare Vienības iela 13
T.: +371 654 24148
E-pasts: irina.abare[at]du.lv
 
Tirdzniecības vietas "Grāmatu galds
(Vienības ielā 13)
pārdevēja - konsultante
Viktorija Baranovska  Vienības iela 13
T.: _+371 20046615
E-pasts: viktorija.baranovska[at]du.lv
 
Tirdzniecības vietas "Grāmatu galds"
(Parādes ielā 1)
pārdevēja - konsultante
Natālija Baranovska  Parādes iela 1
T.: +371 26050320
E-pasts: natalija.baranovska[at]du.lv
 
Noliktavas pārzine Irēna Apīne Parādes iela 1
t.: +371 654 24321
Iekš. t.: 284
 

Informācija par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu (PDF, 325.3 Kb)

Informācija par Daugavpils Universitātes mantu un kontu stāvokli (PDF, 1.1 Mb)

2015. gads

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2015. gada augustā (PDF, 236.1 Kb)

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2015. gada jūlijā (PDF, 1.5 Mb)

Pārskats par amatpersonu amatalgu 2015. gada jūnijā (PDF, 245.6 Kb)

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2015. gada maijā (PDF, 236.3 Kb)

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2015. gada aprīlī (PDF, 237.9 Kb)

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2015. gada martā (PDF, 235.6 Kb)

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2015. gada februārī (PDF, 237.9 Kb)

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2015. gada janvārī (PDF, 238.1 Kb)

2014. gads

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2014.gada aprīlī (PDF, 142.6 Kb)

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2014.gada maijā (PDF, 149.7 Kb)

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2014.gada jūnijā (PDF, 154.7 Kb)

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2014.gada jūlijā (PDF, 156 Kb)

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2014.gada augustā (PDF, 161.5 Kb)

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2014. gada septembrī (PDF, 153.1 Kb)

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2014.gada oktobrī (PDF, 241.9 Kb)

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2014. gada novembrī (PDF, 234.4 Kb)

Pārskats par amatpersonu atalgojumu 2014. gada decembrī (PDF, 235.4 Kb)
Lapa aktualizēta : 15.09.2015 | Drukāt