Grāmatu un IVF studentu radošo darbu izstāde "SKATIES, DOMĀ, DARI!"

23.04.2012-31.05.2012, DU bibliotēkas Fizikas, matemātikas un sporta literatūras abonements, Parādes ielā 1
„Skaistais var mudināt cilvēku uz aktīvu darbību visur - dzīvē, darbā, izziņā un saskarsmē - saskatīt, vērtēt un radīt skaistumu. Estētiskais - apjaustais un koptais skaistums - palīdz celt personības " iekšējās dzīves līmeni”.”
J. Anspaks „Mākslas pedagoģija 1. d.”- R: 2004, 229. lpp.

Ir tūkstoš veidu kā padarīt savu māju, apģērbu, dzīvi un vidi ap mums skaistāku un interesantāku. Vajag tikai  dot ceļu savai fantāzijai un rokām sākt darboties.

Nu jau tradicionāli, trešo gadu pēc kārtas Bibliotēku nedēļas ietvaros aicinam uz DU bibliotēkas Fizikas, matemātikas un sporta literatūras abonementu, kur tiek organizēta grāmatu un IVF pilna laika pamatstudiju profesionālās studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs" studējošo radošo darbu izstāde, lai smeltos idejas Jūsu fantāzijai.


Papildus informācija:
Teresa Liskina
Vec. bibliotekāre
e – pasts: teresa.liskina@du.lv
Lapa aktualizēta : 20.04.2012 | Drukāt